Máy photocopy màu

Showing 1 to 9 of 10 (2 Pages)
Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C2060

FujiFilm

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C2060

Giá : Liên hệ

- Tốc độ copy/In: 20 trang/ phút- Tốc độ scan: 55 trang/ phút (màu, đen trắng)- Bộ nhớ: 4GB- Ổ cứng: SSD 128GB- 01 khay nạp giấy chính (500 tờ)- 01 khay giấy tay (96 tờ)- Khổ giấy A5 -A3- Sao chụp liên tục: 999 tờ- Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%- Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF) - Có sẵn ..

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C2560

FujiFilm

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C2560

Giá : Liên hệ

- Tốc độ copy/In: 25 trang/ phút- Tốc độ scan: 55 trang/ phút (màu, đen trắng)- Bộ nhớ: 4GB- Ổ cứng: SSD 128GB- 01 khay nạp giấy chính (500 tờ)- 01 khay giấy tay (96 tờ)- Khổ giấy A5 -A3- Sao chụp liên tục: 999 tờ- Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%- Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF) - Có sẵn ..

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C3060

FujiFilm

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C3060

Giá : Liên hệ

- Tốc độ copy/In: 30 trang/ phút- Tốc độ scan: 55 trang/ phút (màu, đen trắng)- Tốc độ scan hình 1 lượt 2 mặt: 80ipm/ phút (màu, đen trắng)- Bộ nhớ: 4GB- Ổ cứng: SSD 128GB- 01 khay nạp giấy chính (500 tờ)- 01 khay giấy tay (96 tờ)- Khổ giấy A5 -A3- Sao chụp liên tục: 999 tờ- Tỉ lệ thu phóng: 25..

Máy Photocopy Màu Fujifilm Apeos C3070

FujiFilm

Máy Photocopy Màu Fujifilm Apeos C3070

Giá : Liên hệ

- Tốc độ copy/In: 30 trang/ phút- Tốc độ scan: 80 trang/ phút (màu, đen trắng)- Tốc độ scan hình 1 lượt 2 mặt: 160 trang/ phút (màu, đen trắng)- Bộ nhớ: 4GB- Ổ cứng: SSD 128GB- 04 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)- 01 khay giấy tay (96 tờ)- Khổ giấy A5 -A3- Sao chụp liên tục: 999 tờ- Tỉ lệ thu ..

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C3570

FujiFilm

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C3570

Giá : Liên hệ

- Tốc độ copy/In: 35 trang/ phút- Tốc độ scan: 80 trang/ phút (màu, đen trắng)- Tốc độ scan hình 1 lượt 2 mặt: 160 trang/ phút (màu, đen trắng)- Bộ nhớ: 4GB- Ổ cứng: SSD 128GB- 04 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)- 01 khay giấy tay (96 tờ)- Khổ giấy A5 -A3- Sao chụp liên tục: 999 tờ- Tỉ lệ thu ..

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C4570

FujiFilm

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C4570

Giá : Liên hệ

- Tốc độ copy/In: 45 trang/ phút- Tốc độ scan: 80 trang/ phút (màu, đen trắng)- Tốc độ scan hình 1 lượt 2 mặt: 160 trang/ phút (màu, đen trắng)- Bộ nhớ: 4GB- Ổ cứng: SSD 128GB- 04 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)- 01 khay giấy tay (96 tờ)- Khổ giấy A5 -A3- Sao chụp liên tục: 999 tờ- Tỉ lệ thu ..

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C5570

FujiFilm

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C5570

Giá : Liên hệ

- Tốc độ copy/In: 55 trang/ phút- Tốc độ scan: 80 trang/ phút (màu, đen trắng)- Tốc độ scan hình 1 lượt 2 mặt: 160 trang/ phút (màu, đen trắng)- Bộ nhớ: 4GB- Ổ cứng: SSD 128GB- 04 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)- 01 khay giấy tay (96 tờ)- Khổ giấy A5 -A3- Sao chụp liên tục: 999 tờ- Tỉ lệ thu ..

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C6570

FujiFilm

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C6570

Giá : Liên hệ

- Tốc độ copy/In: 65 trang/ phút- Tốc độ scan: 80 trang/ phút (màu, đen trắng)- Tốc độ scan hình 1 lượt 2 mặt: 160 trang/ phút (màu, đen trắng)- Bộ nhớ: 4GB- Ổ cứng: SSD 128GB- 04 khay nạp giấy chính: 520 tờ x 2  +  2 Khay Tandem: 840 tờ + 1.230 tờ- 01 khay giấy tay (96 tờ)- Khổ giấy ..

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C7070

FujiFilm

Máy Photocopy Màu FujiFilm Apeos C7070

Giá : Liên hệ

- Tốc độ copy/In: 70 trang/ phút- Tốc độ scan: 80 trang/ phút (màu, đen trắng)- Tốc độ scan hình 1 lượt 2 mặt: 160 trang/ phút (màu, đen trắng)- Bộ nhớ: 4GB- Ổ cứng: SSD 128GB- 04 khay nạp giấy chính: 520 tờ x 2  +  2 Khay Tandem: 840 tờ + 1.230 tờ- 01 khay giấy tay (96 tờ)- Khổ giấy ..

Showing 1 to 9 of 10 (2 Pages)