Danh Mục SP

Mua hàng: 028.3526.7763

Vật tư máy photocopy

Showing 1 to 9 of 20 (3 Pages)
Cụm Trống máy photocopy FF Apeos 2150ND/2150N...

FujiFilm

Cụm Trống máy photocopy FF Apeos 2150ND/2150N...

Giá : Liên hệ

Mã hàng :  CT351310Dung lượng : Khoảng 69.000 trang ( độ phủ tiêu chuẩn 5%)Sử Dụng cho máy : Fujifilm Apeos 2150 NDA..

Cụm Trống máy photocopy FF Apeos 2560/3060/35...

FujiFilm

Cụm Trống máy photocopy FF Apeos 2560/3060/35...

Giá : Liên hệ

Mã hàng :  CT351357Dung lượng : Khoảng 70.400 trang Sử Dụng cho máy : Fujifilm Apeos 2560/3060/3560..

Cụm Trống Máy Photocopy FF Apeos 4570/5570

FujiFilm

Cụm Trống Máy Photocopy FF Apeos 4570/5570

Giá : Liên hệ

Mã hàng :  CT351326Dung lượng : Khoảng 150.000 trang Sử Dụng cho máy : Fujifilm Apeos 4570/5570..

Cụm Trống máy photocopy FF Apeos C2060/C2560/...

FujiFilm

Cụm Trống máy photocopy FF Apeos C2060/C2560/...

Giá : Liên hệ

Drum Cartridge (K, C, M, Y)Mã hàng :  CT351356Dung lượng : Khoảng 73.400 trang Sử Dụng cho máy : Fujifilm Apeos C2060/C2520/C3060..

Hộp Mực Máy Photocopy FF Apeos 4570/5570

FujiFilm

Hộp Mực Máy Photocopy FF Apeos 4570/5570

Giá : Liên hệ

Mã hàng :  CT203638Dung lượng : Khoảng 36.000 trang Sử Dụng cho máy : Fujifilm Apeos 4570/5570..

Hộp Mực Thải Fujifilm Apeos 4570/5570/C3570/...

FujiFilm

Hộp Mực Thải Fujifilm Apeos 4570/5570/C3570/...

Giá : Liên hệ

Mã hàng :  CWAA0983Dung lượng : Khoảng 118.000 trang ( Apeos C4570/5570)                        Khoảng 83.000 trang ( C3570/C4570/C5570)Sử Dụng cho máy : Fujifilm Apeos 4570/5570/C3570/C4570/C5570..

Hộp Mực Thải Fujifilm Apeos C2060/C2520/C306...

Hộp Mực Thải Fujifilm Apeos C2060/C2520/C306...

Giá : Liên hệ

Mã hàng :  CWAA1043Dung lượng : Khoảng 33.300 trang Sử Dụng cho máy : Fujifilm Apeos C2060/C2560/C3060..

Hộp Mực Thải Fujifilm Apeos C6570/V7570

FujiFilm

Hộp Mực Thải Fujifilm Apeos C6570/V7570

Giá : Liên hệ

Mã hàng :  CWAA0984Dung lượng : Khoảng 83.000 trang Sử Dụng cho máy : Fujifilm Apeos C6570/C7570..

Hộp Mực Đen Máy FF Apeos C2060/C2520/C3060

FujiFilm

Hộp Mực Đen Máy FF Apeos C2060/C2520/C3060

Giá : Liên hệ

Mã hàng :  CT202488Dung lượng : Khoảng 22.000 trang Sử Dụng cho máy : Fujifilm Apeos C2060/C2560/C3060..

Showing 1 to 9 of 20 (3 Pages)